พ่อแสนดีสอนลูกเรื่องเซ็กซ์

 659 

 

เรื่องย่อ พ่อแสนดีสอนลูกเรื่องเซ็กซ์

 

ลูกวัยเรียนกำลังศึกษาเรื่องเพศอยู่แล้วไม่เข้าใจในเนื้อหา จึงไปถามพ่อของเธอ พ่อของเธอก็สอนประสปการณ์ที่ทำให้ลืมไม่ลง

หนังที่น่าสนใจ